fermer / close

Sélectionnez vos références et envoyez-nous votre demande de prix.

Notre service commercial vous rappellera sous 24 heures.

Profilés sur-mesure

Systèmes menuiseries

Profilés standards

Spłaszczone o zaokrąglonych kątach

cart_dimensions CHARAKTERYSTYKI Ajouter / Add
cart_referencesber1r2r3r4cart_weightcart_perimeterIxxIyyWxxWyycart_dispocart_pcb
080080 10.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10626,2,01,03,05,06Sur commande54cart_see
080078 20.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 15743,4,01,18,07,18Sur commande36cart_see
070446 20.00 6.00 .50 .50 .50 .50 32451,1,04,40,13,40Sur commande16cart_see
080008 25.00 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 32355,7,02,57,08,46Sur commande17cart_see
080007 25.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 53162,5,10,98,25,78Sur commande10cart_see
080069 30.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 88973,7,362,11,601,41Sur commande6cart_see
080077 30.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 23863,4,01,63,07,42Sur commande24cart_see
080055 40.00 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2139114,82,6110,372,615,18Sur commande2cart_see
080058 50.00 10.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1329114,8,409,98,803,99Sur commande4cart_see

WYCENA

Masz projekt?
Wspieramy Cię

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wspólnie ustalić wycenę.

KONTAKT

Masz pytania?
Wymieńmy się!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby wybrać potrzebne produkty.